© 2017 ggab.nl | RPQ v.o.f. | KvK: 18115485 |Privacy Statement
“RPQ foto - video - drukwerk, een begrip in Kaatsheuvel en omstreken. Sinds 1972 zijn wij actief op alles wat met foto, video en drukwerk te maken heeft..” Jurgen & Eric
Voor al uw fotografie en drukwerk, zowel zakelijk als privé
Inleiding RPQ vof neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@rpq.nl.   Wie is RPQ vof? RPQ vof is een handelsnaam die geregistreerd is aan te Kaatsheuvel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18115485. RPQ vof is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door RPQ vof de verwerkingsverantwoordelijke. RPQ vof heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je kunt C.J.H. Verhagen bereiken via info@rpq.nl   Hoe gebruikt RPQ vof jouw gegevens? Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor RPQ vof persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens RPQ vof voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door RPQ vof worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.   Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie Doeleinde: Beheer van bestellingen Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar Doeleinde: Afhandelen klachten Gegevens: Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar Doeleinde: Financiële administratie Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Facturatie Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Klantnummer, E-mailadres Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Dienstverlening Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar   Marketing Doeleinde: Direct marketing Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Affiliate marketing Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Retargeting Gegevens: Surfgedrag, E-mailadres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Social marketing Gegevens: Social media account Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Behavioural targeting Gegevens: Surfgedrag Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde   Website Doeleinde: Website analytics Gegevens: Surfgedrag, Locatie Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Account aanbieden Gegevens: Naam, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews Gegevens: Naam, Inhoud van het bericht Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Chatfunctie Gegevens: User ID, E-mailadress, Naam, Inhoud van het chatbericht Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar   Beveiliging en fraudebestrijding Doeleinde: Beveiliging van gegevens Gegevens: Wachtwoord Grondslag: Wettelijke verplichting Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde   Onderzoek & Ontwikkeling Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek Gegevens: uitkomsten assessments, geboortejaar, geslacht Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Maatschappelijk belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde   Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? RPQ vof heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.   Wat zijn jouw rechten? Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:   Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij RPQ vof over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.   Wijzigen Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij RPQ vof. Je kunt verzoeken dat RPQ vof je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.   Beperken van de verwerking Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van RPQ vof de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.   Bezwaar maken Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van RPQ vof of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.   Gegevensoverdracht Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van RPQ vof te verkrijgen. RPQ vof zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.   Geautomatiseerde verwerking Telkens wanneer er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.   Toestemming intrekken Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat RPQ vof je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.   Reactie door RPQ vof Een verzoek kan verstuurd worden naar info@rpq.nl. RPQ vof zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat RPQ vof een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien RPQ vof je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.   Ontvangers van de persoonsgegevens De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en RPQ vof   Het kan zijn dat RPQ vof verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.   Geautomatiseerde besluitvorming RPQ vof kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. wanneer dat vereist is op basis van de wet. wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Op basis van je profiel is het mogelijk dat je inzicht in je talenten en vaardigheden krijgt en daardoor keuzes kunt maken in je loopbaan.   Wat zijn cookies en hoe gebruikt RPQ vof ze? Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van RPQ vof worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van RPQ vof worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.   Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.   Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop RPQ vof je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@rpq.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop RPQ vof jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@rpq.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor al uw fotografie en drukwerk, zowel zakelijk als privé
© 2017 ggab.nl in opdracht van RPQ v.o.f.
Inleiding RPQ vof neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@rpq.nl.   Wie is RPQ vof? RPQ vof is een handelsnaam die geregistreerd is aan te Kaatsheuvel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18115485. RPQ vof is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door RPQ vof de verwerkingsverantwoordelijke. RPQ vof heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je kunt C.J.H. Verhagen bereiken via info@rpq.nl   Hoe gebruikt RPQ vof jouw gegevens? Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor RPQ vof persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens RPQ vof voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door RPQ vof worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.   Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie Doeleinde: Beheer van bestellingen Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar Doeleinde: Afhandelen klachten Gegevens: Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer, Inhoud van de klacht Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar Doeleinde: Financiële administratie Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Facturatie Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Klantnummer, E-mailadres Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Dienstverlening Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar   Marketing Doeleinde: Direct marketing Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Affiliate marketing Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Retargeting Gegevens: Surfgedrag, E-mailadres Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Social marketing Gegevens: Social media account Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Behavioural targeting Gegevens: Surfgedrag Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde   Website Doeleinde: Website analytics Gegevens: Surfgedrag, Locatie Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Account aanbieden Gegevens: Naam, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews Gegevens: Naam, Inhoud van het bericht Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Chatfunctie Gegevens: User ID, E-mailadress, Naam, Inhoud van het chatbericht Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming Bewaartermijn: 1 jaar   Beveiliging en fraudebestrijding Doeleinde: Beveiliging van gegevens Gegevens: Wachtwoord Grondslag: Wettelijke verplichting Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde   Onderzoek & Ontwikkeling Doeleinde: Wetenschappelijk onderzoek Gegevens: uitkomsten assessments, geboortejaar, geslacht Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Maatschappelijk belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde   Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? RPQ vof heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.   Wat zijn jouw rechten? Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:   Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij RPQ vof over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.   Wijzigen Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij RPQ vof. Je kunt verzoeken dat RPQ vof je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.   Beperken van de verwerking Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van RPQ vof de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.   Bezwaar maken Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van RPQ vof of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.   Gegevensoverdracht Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van RPQ vof te verkrijgen. RPQ vof zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.   Geautomatiseerde verwerking Telkens wanneer er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.   Toestemming intrekken Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat RPQ vof je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.   Reactie door RPQ vof Een verzoek kan verstuurd worden naar info@rpq.nl. RPQ vof zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat RPQ vof een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien RPQ vof je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.   Ontvangers van de persoonsgegevens De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en RPQ vof   Het kan zijn dat RPQ vof verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.   Geautomatiseerde besluitvorming RPQ vof kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. wanneer dat vereist is op basis van de wet. wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Op basis van je profiel is het mogelijk dat je inzicht in je talenten en vaardigheden krijgt en daardoor keuzes kunt maken in je loopbaan.   Wat zijn cookies en hoe gebruikt RPQ vof ze? Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van RPQ vof worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van RPQ vof worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.   Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.   Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop RPQ vof je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@rpq.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop RPQ vof jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@rpq.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.